Jos Damien (1879-1973)

Lot 99
Go to lot
Estimation :
8000 - 10000 EUR
Result without fees
Result : 20 000EUR
Jos Damien (1879-1973)
Chevalier maure et dresseur de lion. Peinture sur toile, reprise en broderie. Signée et datée 1913 en bas à droite. Cadre d'origine. Surnommé « peintre des rois » en raison de ses talents de portraitiste que les cours d'Europe ne manquaient pas de solliciter, Jos DAMIEN fut aussi l'inventeur de cette technique de peinture rebrodée - il collaborait pour cela avec son épouse - qu'il exposa à Paris avec grand succès. Plusieurs personnalités, tels Saint-Saëns ou Frédéric Mistral se montrèrent enthousiastes et aujourd'hui, de nombreux musées conservent des oeuvres de l'artiste. Olie op doek, geborduurd. Gesigneerd en gedateerd onderaan rechts 1913. Oorspronkelijke lijst. Jos damien werd de « schilder der koningen » genoemd omwille van zijn bijzondere talent als portrettist en was zeer in trek aan de vorstelijke hoven van Europa. Hij was eveneens de uitvinder van deze techniek die erin bestaat te borduren over schilderijen en die hij samen met zijn echtgenote met veel succes in Parijs tentoonstelde. Een aantal beroemdheden uit de tijd, zoals Saint-Saëns of Frédéric Mistral loofden dit oeuvre. Een groot aantal musea bezit werk van de kunstenaar. Avec cadre : H_293 cm L_175 cm
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue