Paire de moutardiers en argent à base carrée.... - Lot 45 - Pierre Bergé & Associés

Lot 45
Go to lot
Estimation :
600 - 800 EUR
Result without fees
Result : 600EUR
Paire de moutardiers en argent à base carrée.... - Lot 45 - Pierre Bergé & Associés
Paire de moutardiers en argent à base carrée. Corps en verre bleu. Anses à enroulement et tête de cheval. (Accidents) Belgique, 1814-1831 Paar zilveren mostaardpotten met vierkante voet. Blauwglazen recipiënt. Gekrulde handvatten met paardenkop. (Beschadigingen). Zuidelijke Nederlanden, 1814-1831 H_13 cm
My orders
Sale information
Sales conditions
Return to catalogue