100% BELGE

jeudi 05 juin 2014 18:00
Cercle de Lorraine - 6 Place Poelaert, 1000 Bruxelles
Sale information
100% Belge Expositions publiques : Mardi 3 et Mercredi 4 juin de 10 heures à 19 heures Jeudi 5 juin de 10 heures à 17 heures Dinsdag 3 en Woensdag 4 juni, van 10 uur tot 19 uur Donderdag 5 juni, van 10 uur tot 17 uur Téléphone pendant l'exposition publique Telefoon geduren de tentoonstelling T. +32 (0)2 274 18 88
Sales conditions