Bijoux - Precious Design

mardi 21 juin 2011 17:00
Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel Tel. + 32 (0)2 504 80 30
Sale information
BIJOUX PRECIOUS DESIGN Expositions publiques : Grand Sablon 40 Grote Zavel Bruxelles B-1000 Brussel Samedi 18 juin au lundi 20 juin de 10 heures à 18 heures Mardi 21 juin de 10 heures à 14 heures Van zaterdag 18 juni tot maandag 20 juni van 10 uur tot 18 uur En dinsdag 21 juni van 10 uur tot 14 uur TÉLÉPHONE PENDANT L’EXPOSITION ET LA VENTE TELEFOON GEDURENDE DE TENTOONSTELLING EN DE VERKOOP Tel. +32 (0)2 504 80 30 Experts : BIJOUX Jean-Norbert Salit T. +33 (0)1 55 35 01 77 salitexpert@gmail.com PRECIOUS DESIGN Marguerite de Cerval mdecerval@gmail.com Beatriz Defeo beatrizdefeo@gmail.com
Sales conditions